O SPÓŁCE Historia Spółki
Historia Spółki
  • Firma NANOTEL powstała w czerwcu 2005 r. w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na realizację projektów budowlanych i wykonawstwa telekomunikacyjnego, sieci internetowych i telewizji kablowej, jako przedłużenie prowadzonych wcześniej działalności gospodarczych przez osoby reprezentujące kierownictwo Spółki.

  • Na bazie doświadczenia i wieloletniej praktyki w branży, Firma rozpoczęła działalność związaną z wykonawstwem telekomunikacyjnym. Początkowy okres działalności pokrył sie z terminem realizacji inwestycji UPC Polska sp. z o.o. w zakresie budowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnej. Dzięki dobrej współpracy i wysokiej jakości wykonywanych usług Nanotel wybudował lub zmodernizował sieci telekomunikacyjne UPC na zasobach ok. 80 tys. mieszkań głównie w obrębie Śródmieścia Wrocławia, ale także w Wałbrzychu, Kaliszu, Lesznie, Oleśnicy i Opolu. Na potrzeby sieci wybudowano ponad 70 km kanalizacji teletechnicznej. Zmodernizowana sieć umożliwia abonentom UPC Polska korzystanie z całego pakietu nowoczesnych usług telekomunikacyjnych o wysokiej jakości (tzw. tripple play). Już w trakcie realizacji tych zadań, Spółka nawiązała kontakty z innymi operatorami sieci telekomunikacyjnych w celu zwiększenia portfela zleceń i uzyskania większej ich różnorodności. Między innymi brała udział w realizacji projektu, a następnie wykonawstwa sieci światłowodowej na Osiedlu Malowniczym na zlecenie Korbank sp. z o.o. (ponad 200 domów jednorodzinnych znajdujących się w zasięgu sieci o długości ok. 8 km).

  • Pośród ciekawych realizacji Nanotel brał udział w projektowaniu sieci multimedialnych na osiedlach mieszkaniowych w Suwałkach i Sanoku obejmując zasięgiem projektowanej sieci ponad 30 tys. mieszkań, w projektach sieci internetowej w Piasecznie i Głogowie na potrzeby Air Bites Polska. Po nawiązaniu współpracy z firmami Eltel Networks sp. z o.o. i Atem Polska sp. z o.o. zajmujących się m.in. utrzymaniem sieci TP S.A. Nanotel realizował zadania związane z budowami sieci teletechnicznych Telekomunikacji Polskiej S.A. na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. Wyrabiając sobie opinie rzetelnego i samodzielnego wykonawcy robót Nanotel został zaproszony do współpracy przy realizacji zadań związanych z budowami sieci i przyłączy światłowodowych Netii S.A. W ubiegłym roku Spółka w wyniku wygrania postępowania przetargowego przystąpiła do realizacji dwóch projektów umożliwiających dostęp do usług telekomunikacyjnych w najnowocześniejszym w pełni światłowodowym systemie dla Telefonii Dialog S.A. na osiedlach mieszkaniowych we Wrocławiu. Obecnie Spółka przystąpiła do realizacji jednego z tych zadań jako generalny wykonawca podpisując umowę na budowę sieci obejmującej ok. 12 tys. mieszkań.

  • W maju 2007 r. firma rozpoczęła działalność związaną z kompleksową realizacją usług polegających na montażu ekologicznego systemu ogrzewania domów w oparciu o pompy ciepła. W ramach firmy wyodrębniono dział NANOTERM, który docelowo miał realizować kompleksowe systemy pomp ciepła. Po rocznym zdobywaniu wiedzy, szkoleniu u niemieckich partnerów posiadających piętnastoletnie doświadczenie branżowe Spółka nawiązała kontakty z producentami pomp ciepła – Danfoss sp. z o.o. i PPC Pompy rozpoczynając praktyczną działalność w maju 2008 r. Dzięki dobrym wynikom finansowym zakupiona została dedykowana, kompaktowa wiertnica do wykonywania gruntowych kolektorów pionowych, przeszkolono pracowników i wyposażono dział handlowy. Nakłady poniesione na reklamę i propagowanie usług zaowocowały podpisaniem do końca 2009 roku 48 umów na realizację systemów przynosząc przychody na poziomie 2,1 mln zł brutto. Spółka może pochwalić się realizacją dolnego źródła ciepła na potrzeby Straży Pożarnej w Oświęcimiu o mocy 80 kW i łącznej długości kolektorów gruntowych ponad 2,8 km długości. Do chwili obecnej Spółka przygotowała dla klientów indywidualnych 2400 ofert handlowych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku Spółka rozszerzyła swoja ofertę o realizacje górnych źródeł ciepła (na ogół jako ogrzewanie podłogowe) domykając cały system ogrzewania. W ramach oferty Nanotel udziela gwarancji na całość systemu realizowanego na podstawie własnych obliczeń, a klient otrzymuje dokumentację powykonawcza.