Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu po rejestracji akcji serii C

Struktura akcjonariatu spółki NANOTEL S.A.


AKCJONARIUSZ SERIA LICZBA AKCJI UDZIAŁ W K.Z. LICZBA GŁOSÓW NA W.Z. UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA W.Z.
Daniel Wojnarowicz A 245.000 27,27% 605.000 33,4254%
B 115.000
Marta Świst A 245.000 26,89% 600.000 33,1492%
B 110.000
Pozostali B,C,D 605.000 45,83% 605.000 33,4254%
SUMA - 1.320.000 100.00% 1.810.000 100.0000%