O SPÓŁCE Komunikaty
Komunikat ws. postępowania sanacyjnego
  • Zarząd NANOTEL S.A. w restrukturyacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 29 marca 2016 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydziału VIII Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 24 marca 2016 r. o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Emitenta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). .
  • Sąd zgodnie z wydanym postanowieniem wyznaczył sędziego – komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w osobie PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS : 0000546300). Ponadto Sąd zezwolił Prezesowi Zarządu Emitenta Danielowi Wojnarowiczowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu oraz ustanowił kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w osobie administratora zabezpieczeń SG LEGAL SIEROTA GUGUŁA sp.j. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000543273).
  • Sąd wskazał też, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego oraz 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego w rozumieniu tego rozporządzenia.

  • Informacja uzupełniająca zarządcy: Kancelaria „PMR Restrukturyzacje” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż bieżące informacje dotyczące przebiegu postępowania sanacyjnego zamieszczane będą na stronie internetowej pmr-restrukturyzacje.pl.