RELACJE INWESTORSKIE KALENDARIUM Terminy publikacji raportów okresowych
Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd NANOTEL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

  • - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 15 lutego 2016 r.
  • - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 - 16 maja 2016 r.
  • - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. - 16 sierpnia 2016 r.
  • - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.
  • - raport za 2015 rok - 23 maja 2016 r. Korekta terminu – 02.06.2016 r.


Ewentualne zmiany terminów przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.