RELACJE INWESTORSKIE KALENDARIUM Walne zgromdzenie
Planowane daty WZA
Zarząd Spółki Nanotel S.A. w restrukturyzacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 30.06.2016r. o godz. 10:00
w Kalcelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Roczniak s.c. we Wrocławiu
przy ul. Skwierzyńskiej 21 lok. 16.