RELACJE INWESTORSKIE Raporty EBI bieżące
Raporty EBI bieżące

DATA NUMER TEMAT
14.07.2017 16/2017 Raport miesięczny za czerwiec 2017r.
29.06.2017 15/2017 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016.
29.06.2017 14/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
14.06.2017 13/2017 Raport miesięczny za maj 2017r.
01.06.2017 12/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14.05.2017 9/2017 Raport miesięczny za kwiecień 2017 r.
14.04.2017 8/2017 Raport miesięczny za marzec 2017 r.
14.04.2017 7/2017 Wyjaśnienie ws. raportu miesięcznego za luty 2017 r.
14.04.2017 6/2017 Raport miesięczny za luty 2017 r.
14.02.2017 4/2017 Raport miesięczny za styczeń 2017 r.
27.01.2017 3/2017 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.
19.01.2017 2/2017 Wypowiedzenie umowy przez Autoryzowanego Doradcę.
13.01.2017 1/2017 Raport miesięczny za grudzień 2016 r.
14.12.2016 43/2016 Raport miesięczny za listopad 2016 r.
14.11.2016 41/2016 Raport miesięczny za pażdziernik 2016 r.
14.10.2016 40/2016 Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.
14.10.2016 39/2016 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
14.09.2016 38/2016 Raport miesięczny za sierpień 2016 r.
12.08.2016 36/2016 Raport miesięczny za lipiec 2016 r.
05.08.2016 35/2016 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta.
22.07.2016 34/2016 Informacja o braku terminowego wykupu obligacji serii G.
13.07.2016 33/2016 Raport miesięczny za czerwiec 2016r.
01.07.2016 32/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 roku.
30.06.2016 31/2016 Zmiany w zarządzie Emitenta.
27.06.2016 30/2016 Złożenie przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym Planu Restrukturyzacyjnego.
16.06.2016 29/2016 Złożenie przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym spisu wierzytelności.
14.06.2016 28/2016 Raport miesięczny za maj 2016 r.
03.06.2016 27/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
19.05.2016 25/2016 Odstąpienie od istotnych umów.
16.05.2016 23/2016 Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok 2015.
13.05.2016 22/2016 Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.
14.04.2016 21/2016 Raport miesięczny za marzec 2016 r.
29.03.2016 20/2016 Otrzymanie postanowienia Sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec Emitenta.
25.03.2016 19/2016 Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Emitenta.
18.03.2016 18/2016 Informacja o braku możliwości terminowego wykupu obligacji serii F i wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy.
17.03.2016 17/2016 Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
15.03.2016 16/2016 Wystąpienie zagrożenia niewypłacalnością Emitenta i rozpoczęcie prac nad wnioskiem o wszczęcie postępowania sanacyjnego.
14.03.2016 15/2016 Raport miesięczny za luty 2016 r.
11.03.2016 14/2016 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta.
4.03.2016 13/2016 Rejestracja zmian w Statucie Emitenta.
24.02.2016 12/2016 Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej.
24.02.2016 11/2016 Informacja o odwołaniu Członków Rady Nadzorczej.
24.02.2016 10/2016 Informacja o przyjęciu programu emisji obligacji zamiennych na akcje.
24.02.2016 9/2016 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A., które odbyło się w dniu 23 lutego 2016 roku.
15.02.2016 8/2016 Korekta prognoz na rok 2015.
12.02.2016 6/2016 Raport miesięczny za styczeń 2016r.
11.02.2016 5/2016 Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu 4/2016.
11.02.2016 4/2016 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
28.01.2016 3/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14.01.2016 2/2016 Raport miesięczny za grudzień 2015r.
12.01.2016 1/2016 Informacja o braku terminowego wykupu obligacji serii C.
30.12.2015 39/2015 Spłata odsetek od obligacji serii F za trzeci okres odsetkowy.
18.12.2015 38/2015 Informacja o braku możliwości dokonania terminowej wypłaty odsetek od obligacji serii F za trzeci okres odsetkowy.
14.12.2015 37/2015 Raport miesięczny za listopad 2015 r.
13.11.2015 35/2015 Raport miesięczny za październik 2015 r.
14.10.2015 34/2015 Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.
29.09.2015 33/2015 Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu.
14.09.2015 32/2015 Sprostowanie raportu miesięcznego za sierpień 2015 r.
7.09.2015 31/2015 Raport miesięczny za sierpień 2015r.
14.08.2015 29/2015 Raport miesięczny za lipiec 2015r.
1.08.2015 28/2015 wykup obligacji serii E.
1.08.2015 27/2015 Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii G.
24.07.2015 26/2015 INFORMACJA O BRAKU MOŻLIWOŚCI TERMINOWEGO WYKUPU OBLIGACJI SERII E I WYPŁATY ODSETEK PRZYPADAJĄCYCH NA DZIEŃ 24 LIPCA 2015 R.
14.07.2015 25/2015 Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii G.
14.07.2015 24/2015 Raport miesięczny za czerwiec 2015r.
25.06.2015 23/2015 Informacja o powołaniu członka rady nadzorczej.
25.06.2015 22/2015 Informacja o odwołaniu członka rady nadzorczej.
25.06.2015 21/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NANOTEL S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2015 roku.
22.06.2015 20/2015 Informacja o częściowym niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
12.06.2015 19/2015 Raport miesięczny za maj 2015r.
2.06.2015 18/2015 Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą.
26.05.2015 17/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
26.05.2015 16/2015 Korekta prognoz na rok 2014.
25.05.2015 15/2015 Powołanie Wiceprezesa Zarządu.
13.05.2015 12/2015 Raport miesięczny za kwiecień 2015r.
10.04.2015 11/2015 Raport miesięczny za marzec 2015r.
1.04.2015 10/2015 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
25.03.2015 9/2015 Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii F
19.03.2015 8/2015 Zakończenie emisji obligacji na okaziciela serii F
13.03.2015 7/2015 Zwarcie istotnych umów na budowę sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim
13.03.2015 6/2015 Raport miesięczny za luty 2015r.
13.02.2015 5/2015 Korekta prognoz na rok 2014
10.02.2015 3/2015 Raport miesięczny za styczeń 2015r.
14.01.2015 2/2015 Raport miesięczny za grudzień 2014r.
13.01.2015 1/2015 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
19.12.2014 51/2014 Wykup obligacji serii D
17.12.2014 49/2014 Zawarcie umów kredytowych
12.12.2014 48/2014 Raport miesięczny za listopad 2014r.
10.12.2014 47/2014 Wykup obligacji serii A i B
13.11.2014 45/2014 Raport miesięczny za październik 2014r.
04.11.2014 44/2014 Informacja na temat zawieszenia obrotu obligacjami serii A i B
03.11.2014 43/2014 Korekta raportu 40/2014 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji Emitenta serii A i B (NAN 0415 i NAN 1015)
29.10.2014 42/2014 Nabycie aktywów o istotnej wartości
28.10.2014 41/2014 Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii E
27.10.2014 40/2014 Wcześniejszy wykup obligacji Emitenta serii A i B (NAN 0415 i NAN 1015)
27.10.2014 39/2014 Podjęcie uchwały w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii E
14.10.2014 38/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014r.
03.10.2014 37/2014 Kończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii D
01.10.2014 36/2014 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D
12.09.2014 35/2014 Raport mmiesięczny za sierpień 2014r.
14.08.2014 33/2014 Raport miesięczny - lipiec 2014r.
17.07.2014 32/2014 Korekta raportu bieżącego nr 31/2004 - Tekst jednolity Statutu Spółki Nanotel S.A.
17.07.2014 31/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki Nanotel S.A.
01.07.2014 30/2014 Korekta raportu bieżącego 29/2014 - raport miesięczny za czerwiec
14.07.2014 29/2014 Raport miesięczny za czerwiec 2014r.
07.07.2014 28/2014 Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii C
04.07.2014 27/2014 Przydział obligacji na okaziciela serii C
01.07.2014 26/2014 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A. w dniu 30.06.2014r.
13.06.2014 25/2014 Raport miesięczny za maj 2014
12.06.2014 24/2014 Prognozy na lata 2014 i 2015
10.06.2014 23/2014 Zawarcie umowy o oferowanie instrumentów finansowych Nanotel S.A.
03.06.2014 22/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. wraz z projektami uchwał
23.05.2014 20/2014 Realizacja prognoz finansowych w 2013r.
14.05.2014 18/2014 Raport miesięczny za kwiecień 2014r.
14.04.2014 17/2014 Raport miesięczny za marzec 2014r.
25.03.2014 16/2014 Zwarcie istotnej umowy na budowę sieci szerokopasmowej
07.03.2014 15/2014 Raport miesięczny za luty 2014r.
19.02.2014 14/2014 Korekta raportu EBI 13/2014 - Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku
13.02.2014 12/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D
11.02.2014 11/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki Nanotel S.A.
13.02.2014 10/2014 Raport miesięczny za styczeń 2013r.
12.02.2014 9/2014 Realizacja prognoz finansowych na 2013 rok
11.02.2014 8/2014 Zawarcie umów na budowę sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim z TP TELTECH Sp. z o.o.
31.01.2014 7/2014 Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii D
24.01.2014 6/2014 Podjęcie przez Zarząd Nanotel S.A. decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału doceloweg
16.01.2014 5/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki Nanotel S.A.
14.01.2014 4/2014 Raport miesięczny za grudzień 2013r.
13.01.2014 3/2014 Korekta raportu EBI 2/2014 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku
13.01.2014 2/2014 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku.
07.01.2014 1/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst obligacji zwykłych na okaziciela serii B NANOTEL S.A.
31.12.2013 61/2013 Decyzja w sprawie dofinansowania z funduszy unijnych projektu Emitenta
21.12.2013 60/2013 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A.
13.12.2013 59/2013 Raport miesięczny za listopad 2013r.
02.12.2013 58/2013 Zwarcie kolejnej umowy na budowę sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim
26.11.2013 57/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
25.11.2013 56/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22.11.2013 55/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki
18.11.2013 54/2013 Spełnienie warunku umowy inwestycyjnej
15.11.2013 53/2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej
14.11.2013 51/2013 Raport miesięczny za październik 2013r.
31.10.2013 50/2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii B Emitenta do obrotu na rynku Catalyst
22.10.2013 49/2013 Ustanowienie zastawu celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z obligacji na okaziciela serii B
21.10.2013 48/2013 Zwarcie istotnej umowy na budowę sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim
14.10.2013 47/2013 Raport miesięczny za wrzesień 2013r.
09.10.2013 46/2013 Wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2013 rok
03.10.2013 45/2013 Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii B
20.09.2013 44/2013 Zawarcie umowy kredytowej
12.09.2013 43/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii BA.
12.09.2013 42/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst obligacji zwykłych na okaziciela serii A NANOTEL S.A.
12.09.2013 41/2013 Raport miesięczny za sierpień 2013
09.09.2013 40/2013 Uzyskanie zgody na zawarcie umów, o których Emitent informował w raporcie 37/2013
09.09.2013 39/2013 Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu obligacji serii A spółki Nanotel S.A.
05.09.2013 38/2013 Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych ze spółką Blue Tax Group S.A.
28.08.2013 37/2013 Zwarcie istotnych umów na budowę sieci szerokopasmowych
23.08.2013 36/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
12.08.2013 34/2013 Raport miesięczny za lipiec 2013
30.07.2013 33/2013 Wpłynięcie wniosku o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii A Emitenta do obrotu na rynku Catalyst
23.07.2013 32/2013 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
10.07.2013 31/2013 Raport miesięczny za czerwiec 2013r.
14.06.2013 30/2013 Raport miesięczny za maj 2013r.
10.06.2013 29/2013 Ustanowienie hipoteki celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z obligacji na okaziciela serii A
22.05.2013 28/2013 Ustanowienie hipoteki celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z obligacji na okaziciela serii A
14.05.2013 26/2013 Raport miesięczny kwiecień 2013
19.04.2013 25/2013 Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii A
19.04.2013 24/2013 Tekst jednolity Statutu Spółki Nanotel S.A.
18.04.2013 23/2013 Dojście do skutku oferty prywatnej obligacji serii A
17.04.2013 22/2013 Powzięcie informacji o rejestracji zmian w Statucie Spółki
12.04.2013 21/2013 Raport miesięczny marzec 2013
9.04.2013 20/2013 Przedłużenie kadencji Zarządu NANOTEL S.A.
9.04.2013 19/2013 Przedłużenie kadencji Rady Nadzorczej NANOTEL S.A.
9.04.2013 18/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A.
14.03.2013 17/2013 Raport miesięczny luty 2013
12.03.2013 16/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
12.03.2013 15/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. wraz z projektami uchwał
07.03.2013 13/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2012
04.03.2013 12/2013 Zwolnienie z obowiązku sporządzania skonsolidowanych raportów okresowych
21.02.2013 11/2013 Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
20.02.2013 10/2013 Zawarcie umowy ramowej z UPC Polska Sp. z o.o.
14.02.2013 8/2013 Raport miesięczny styczeń 2013r.
12.02.2013 7/2013 Termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku
28.01.2013 6/2013 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku
25.01.2013 5/2013 Niedojście do skutku emisji obligacji serii A
14.01.2013 4/2013 Raport miesięczny grudzień 2012r.
8.01.2013 3/2013 Realizacja prognoz za 2012 rok
7.01.2013 2/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A
7.01.2013 1/2013 Prognoza wyników finansowych na 2013 rok
14.12.2012 41/2012 Raport miesięczny listopad 2012r.
12.12.2012 40/2012 Zwarcie umowy z TK Telekom Sp. z o.o.
12.12.2012 39/2012 Aneks do umowy zawartej w dniu 27.07.2012 r. z TK Telekom Sp. z o.o.
03.12.2012 38/2012 Podpisanie umowy doradztwa finansowego z Blue Tax Group S.A. przy pozyskaniu kapitału poprzez emisję obligacji
14.11.2012 37/2012 Raport miesięczny październik 2012r.
22.10.2012 35/2012 Informacja dotycząca spółki zależnej Nanotel DK ApS
19.10.2012 34/2012 Potwierdzenie zgodności wyrobu Emitenta z dyrektywami unijnymi
19.10.2012 33/2012 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
16.10.2012 32/2012 Zawarcie umowy o współpracę przy wykonywaniu robót budowlanych z firmą Fonbud sp. z o.o.
12.10.2012 31/2012 Raport miesięczny wrzesień 2012
27.09.2012 30/2012 Zawarcie istotnej umowy dotyczącej instalacji pompy ciepła
13.09.2012 29/2012 Raport miesięczny sierpień 2012
14.08.2012 28/2012 Raport miesięczny lipiec 2012
27.07.2012 26/2012 Zwarcie istotnej umowy
27.07.2012 25/2012 Zwarcie istotnej umowy
14.07.2012 24/2012 Podpisanie istotnej umowy o kredyt obrotowy
13.07.2012 23/2012 Raport miesiczny czerwiec 2012
22.06.2012 22/2012 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nanotel S.A.
21.06.2012 21/2012 Zwarcie istotnej umowy z TK Telekom Sp. z o.o.
14.05.2012 18/2012 Raport miesięczny kwiecień 2012
14.05.2012 17/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nanotel S.A.
14.04.2012 14/2012 Raport miesięczny marzec 2012
13.04.2012 13/2012 Podpisanie aneksu do umowy
14.03.2012 12/2012 Raport miesięczny luty 2012r.
2.03.2012 11/2012 Korekta RB 10/2012 - zawarcie umowy kredytowej
2.03.2012 10/2012 Zawarcie umowy kredytowej
2.03.2012 9/2012 Korekta wyników finansowych na 2012r.
2.03.2012 8/2012 Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych na terenie Danii
24.02.2012 7/2012 Utworzenie Spółki zależnej
14.02.2012 6/2012 Raport miesięczny za styczeń 2012r.
14.02.2012 5/2012 Korekta prognozy wyników finansowych
10.02.2012 3/2012 Informacja o stosowaniu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"
25.01.2012 2/2012 Utworzenie Spółki zależnej
25.01.2012 1/2012 Podpisanie listu intencyjnego
30.12.2011 30/2011 Prognoza wyników finansowych na koniec 2011 roku oraz planowane wyniki na 2012r.
30.12.2011 29/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012r.
07.12.2011 28/2011 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego NANOTEL SA. za 2011r.
28.11.2011 27/2011 Zalety pomp ciepła w "Gazecie Prawnej" - zmiana terminu publikacji
25.11.2011 26/2011 Zalety pomp ciepła w "Gazecie Prawnej"
23.11.2011 25/2011 Raport z zakończonych badań wydajności energetycznej dolnego źródła.
14.10.2011 23/2011 Zawarcie istotnej umowy z Telefonią Dialog S.A.
03.10.2011 22/2011 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą i zawarcie nowej umowy w tym zakresie
23.09.2011 21/2011 Nanotel S.A. zawarła pierwszą umowę z niemiecką firmą wykonawczą
13.09.2011 20/2011 Nanotel S.A. otwiera biuro w Heidelbergu
07.09.2011 19/2011 Informacja dotycząca jakości usług oferowanych przez NANOTEL S.A.
23.08.2011 18/2011 Zawiadomienie od Global VC Sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji Nanotel S.A.
20.07.2011 16/2011 Zawarcie znaczącej umowy z operatorem Netia S.A.
29.06.2011 15/2011 Zawarcie znaczącej umowy ze Spółką Telefonia DIALOG S.A.
22.06.2011 14/2011 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2011r.
20.06.2011 13/2011 Zawarcie istotnej z firmą VATRA
18.06.2011 12/2011 Zawarcie istotnej umowy z CES sp. z o. o.
25.05.2011 11/2011 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki NANOTEL S.A. na dzień 21.06.2011r.
12.05.2011 10/2011 Zawarcie umowy o współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej
22.04.2011 8/2011 Zawarcie umowy ramowej o współpracy z HFC Systems sp. z o.o.
5.04.2011r. 6/2011 Korekta raportu bieżącego EBI nr 2/2011
5.04.2011r. 5/2011 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2010r.
17.03.2011r. 4/2011 Udział w targach TARBUD we Wrocławiu
8.02.2011r. 2/2011 Korekta prognoz finansowych
13.01.2011r. 1/2011 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011r.
24.11.2010r. 14/2010 Informacja o szacunkowej wartości przychodów po dziesięciu miesiącach 2010r.
23.11.2010r. 13/2010 Zawarcie znaczącej umowy
18.10.2010r. 11/2010 Przyznanie dofinansowania z UE na realizację projektu
22.09.2010r. 10/2010 Wstępna informacja o przychodach osiągniętych na koniec sierpnia 2010r.
6.09.2010r. 9/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B i C oraz ostatniego dnia notowań praw do akcji serii C Spółki Nanotel S.A.
5.09.2010r. 7/2010 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. Tekst jednolity Statutu Spółki
5.09.2010r. 5/2010 Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010
27.07.2010r. 4/2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
27.07.2010r. 3/2010 Wprowadzenie instrumentów finansowych NANOTEL S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect-korekta raportu nr 2/2010
27.07.2010r. 2/2010 Wprowadzenie instrumentów finansowych NANOTEL S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
26.07.2010r. 1/2010 Uzyskanie dostępu do systemu EBI