RELACJE INWESTORSKIE Raporty ESPI
Raporty ESPI

DATA NUMER TEMAT
05.07.2017 RB_ASO 4/2017 Złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
29.06.2017 RB_ASO 4/2017 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 28 czerwca 2016 roku.
29.06.2017 RB_ASO 3/2017 Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 2/2017.
27.06.2017 RB_ASO 2/2017 Umorzenie postępowania sanacyjnego.
13.10.2016 RB_ASO 8/2016 Ustanowienie Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Emitenta.
01.06.2016 RB_ASO 7/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nanotel S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku.
26.02.2016 RB_ASO 4/2016 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 23 lutego 2016 roku.
24.02.2016 RB_ASO 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 23 lutego 2016 roku.
28.01.2016 RB-W_ASO 1/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
03.06.2014 RB-W_ASO 1/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. wraz z projektami uchwał
23.12.2013 RB_ASO 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Nanotel S.A. w dniu 20 grudnia 2013 r.
22.11.2013 RB_ASO 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. wraz z projektami uchwał oraz proponowanymi zmianami Statutu Spółki
9.04.2013 RB_ASO 3/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Nanotel S.A. w dniu 8 kwietnia 2013 r.
12.03.2013 RB-W_ASO 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nanotel S.A. wraz z projektami uchwał
25.06.2012 RB-W_ASO 3/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Nanotel S.A. w dniu 22 czerwca 2012r.
14.05.2012 RB-W_ASO 1/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nanotel S.A.
23.08.2011 RB_ASO 12/2011 Zawiadomienie od Global VC Sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji Nanotel S.A.
27.06.2011 RB_ASO 11/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
7.06.2011 RB-W_ASO 9/2011 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
25.05.2011 RB-W_ASO 8/2011 Korekta raportu ESPI nr 7/2011
25.05.2011 RB-W_ASO 7/2011 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki NANOTEL S.A. na dzień 21.06. 2011 roku
01.02.2011 RB-W_ASO 6/2011 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.01.2011 RB-W_ASO 5/2011 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.01.2011 RB-W_ASO 4/2011 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.01.2011 RB-W_ASO 3/2011 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
10.01.2011 RB-W_ASO 2/2011 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
07.01.2011 RB-W_ASO 1/2011 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
13.12.2010 RB_ASO 12/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NANOTEL S.A.
22.11.2010 RB_ASO 11/2010 Zawiadomienie Członka Zarządu o zbyciu akcji NANOTEL S.A.
22.11.2010 RB_ASO 10/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NANOTEL S.A.
22.11.2010 RB_ASO 9/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu NANOTEL S.A.
22.10.2010 RB_ASO 8/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki - korekta raportu nr 7/2010
22.10.2010 RB_ASO 7/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
21.09.2010 RB-W_ASO 6/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16.08.2010 RB-W_ASO 5/2010 Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
9.08.2010 RB-W_ASO 4/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5.09.2010 RB-W_ASO 3/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
5.09.2010 RB-W_ASO 2/2010 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki